poniedziałek, 21 stycznia 2013

04.2012  UDAR MÓZGU 
DO TEJ PORY REHABILITUJE SIE. STAD MOJA PRZERWA.

środa, 23 marca 2011

Dworcowa (Hatzfeldstraße;Walki Młodych)

Ulicę Hatzfeldstraße zbudowano w 1900 r. Po wojnie zmieniono nazwę na ul. Walki Młodych. Od 1 lutego 1991 r. ul. Dworcowa.

fot. Jacek Tenerowicz


fot. Iwona Sękowska 04.2009

fot. Iwona Sękowska 04.2009

Zielona Góra - Königliches Steueramt czyli Niemiecki Królewski Urząd Celny. Budynek kojarzony z częścią towarową początkowej stacji kolejki szprotawskiej. Tył budynku widoczny po prawej stronie.


Fot. Jacek Tenerowicz
Obecnie budynek Polskiego Tytoniu


Hatzfeldstraße 1922/23

fot. Jerzy Chamerski

Fot. Jacek Tenerowicz

Hatzfeldstraße i kawałek Akazienstraße 1928 architekt Dinkler

Róg ul. Dworcowa i ul. Akacjowa
Fot. Iwona Sękowska


Od 2 sierpnia 2003 Rondo Klema Felchnerowskiego

Klem Felchnerowski (1928 – 1980). „Drzewo życia – nieskończone – przerwane”
to tytuł jednego z licznych rysunków artysty, który w metaforyczny sposób symbolizuje dokonania legendarnego zielonogórskiego twórcy.
fot. ok. 1967 - fot. Luniewicz Galeria w Wikimedia Commons,

fot. Jerzy Chamerski

Fot. Jacek Tenerowicz

Fot. Piotr Rau Dworzec PKS


Fot. Jacek Tenerowicz


fot. Jerzy Chamerski

Fot. Jacek Tenerowicz

fot. Jerzy Chamerski

Panorama (od strony płn.-wsch.) zakładów Bohr-Brunnenbau und Wasserversorgungs AG przy Hatzfeldtstrasse 29-30 (obecna ul.Dworcowa 31, por. ). Bliżej z lewej willa nr (obecny) 33 ( ), dalej na prawo budynek ob. nr 29. Rysunek nie bardzo ‘trzyma się’ ogólnych proporcji, ale poszczególne zabudowania przedstawione są dość wiernie. "Monographien deutscher Städte. Band XXIX: Grünberg i.Schlesien" Deutscher Kommunal-Verlag G.m.b.H Berlin-Friedenau 1928

fot. Jerzy Chamerski
Budynek przy ul.Dworcowej 31 z częścią `przemysłową`; dalej na prawo budynek nr 29, z lewej fragm. willi nr 33

Fot. Jacek Tenerowicz

fot. Jerzy Chamerski
Budynek nr 31 Przed wojną należał do firmy Bohr-Brunnenbau- und Wasserversorgungs-AG, obecnie to `wielofunkcyjny` budynek biurowo-handlowy


fot. Jerzy Chamerski
Budynek nr 33

Fot. Jacek Tenerowicz

Fot. Jacek Tenerowicz
Budynek nr 35

fot. Jerzy Chamerski
Budynek nr 35
fot. Jerzy Chamerski
Zachodnia część peronu 1 i budynki ekspedycji towarowej na stacji PKP Zielona Góra - widok z peronu 2. Niskie budynki z lewej to nr 30C (przy u.Dworcowej); następne - nr 14A.

Fot. Jacek Tenerowicz

Fot. Piotr Rau

fot. Jerzy Chamerski
Początek torowisk stacji Zielona Góra od strony zachodniej. Na prawo nastawnia ZGB i przylegający do niej budynek przy ul.Batorego 37 (ulica biegnie prawie prostopadle do torów tunelem przed nastawnią). Widok od str. płn.-zach.

1900 - 1910 Po lewej stronie Bahnhofs-Hotel (przy Hatzfeldstraße 36)

1920 - 1940 Bahnhofs-Hotel (przy Hatzfeldstraße 36)

fot. Jerzy Chamerski
Kamienica przy ul.Dworcowej 41 (róg ul.Chrobrego); przed wojną był to Bahnhofs-Hotel
(przy Hatzfeldstraße 36). Z prawej strony kamienica nr 39. Widok od str. płn.-wsch.
(sprzed dworca PKP).

Stacja kolejowa

Stacja w Zielonej Górze powstała w roku 1871, wówczas GRÜNBERG. Pierwszy pociąg zatrzymał się tu 1 października 1871. Zielona Góra była wtedy niewielkim miastem i do potrzeb miasta dostosowana była też powierzchnia dworca.

foto z Galeria w Wikimedia Commons,Lata 1900-1910. Po lewej stronie Hotel Dworcowy (fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej)

Hotel Dworcowy

Lata 1900-1920 Dyliżanse stojące przed dworcem (fot. ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej)

Lata 1900-1915

Lata 1900-1920

Lata 1900-1930

Lata 1905-1930

Lata 1925-1945

(fot. ze zbiorów Marka Szymaniaka)
Po wojnie jako miasto wojewódzkie, nastąpił tu znaczny wzrost liczby mieszkańców. Budynek dziewiętnastowieczny został w latach 60-tych ubiegłego wieku zastąpiony nową halą. Wygospodarowano też dwa nowe perony, umieszczając je kilkadziesiąt metrów dalej w kierunku wschodnim.

Foto z Galeria w Wikimedia CommonsW końcu grudnia 2006 roku zakończyła się przebudowa zewnętrznej części dworca.Galeria w Wikimedia Commons,Fot. Piotr RauFot. Jecek Tenerowicz


Fot. Jecek Tenerowicz
Wizualizacja. Będzie to pierwszy klimatyzowany dworzec w Polsce. Galeria w Wikimedia Commons,